Raport Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu 2013/2014
PL EN
Wersja dla niedowidzących

O firmie

Wchodzimy w skład międzynarodowej grupy DB Schenker, która jest częścią koncernu Deutsche Bahn AG. Grupa DB Schenker jest wiodącym dostawcą zintegrowanych usług logistycznych na świecie z roczną sprzedażą przekraczającą 20 miliardów Euro.

List od Prezesa

„ Zrównoważony rozwój określa strategiczne kierunki rozwoju naszej firmy, a filozofia Lean pozwala efektywnie doskonalić procesy.”
Janusz Górski
Prezes Zarządu Schenker Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Otoczenie gospodarcze staje się coraz mniej przewidywalne, a prowadzenie działalności biznesowej – coraz bardziej złożone. Przedsiębiorstwa poszukują z jednej strony możliwości upraszczania procesów i obniżania kosztów, a z drugiej – szybkiej reakcji na zmieniające się oczekiwania klientów. Pokolenie Y, urodzone na początku lat 80-tych XX wieku coraz częściej obejmuje stanowiska menedżerskie. Dla tych osób równowaga między życiem osobistym i pracą jest podstawą działania. Wsparciem dla powyższych poszukiwań i odpowiedzią na zmiany wewnątrz firm i w otoczeniu gospodarczym jest koncepcja zrównoważonego rozwoju, która łączy zarówno aspekty finansowe, jak też ekologiczne i społeczne.

Dla DB Schenker Logistics zrównoważony rozwój określa strategiczne kierunki rozwoju całej firmy, a filozofia Lean pozwala efektywnie doskonalić procesy. W ciągu ostatniego roku podjęliśmy kilka projektów, które wpisują się w naszą strategię i budują partnerskie relacje z klientami, dostawcami, uczelniami, gminami i pozostałymi interesariuszami. Wśród kilku chciałbym wymienić programy współpracy z klientami przy wspólnym analizowaniu procesów i poszukiwaniu rozwiązań, które zapewniają obu stronom korzyści przy akceptacji również pewnych ryzyk.

Jednocześnie uczestniczymy z stowarzyszeniu ECR(Efficient Consumer Response - Efektywna Obsługa Konsumenta), gdzie we współpracy z różnymi podmiotami pracujemy nad wypracowaniem najlepszych standardów na rynku. Współdziałanie z dostawcami jest dla nas istotnym elementem strategii. Kluczowymi dostawcami są dla nas przewoźnicy i kurierzy. Dlatego też systematycznie badamy ich satysfakcję i wspólnie ustalamy programy zwiększenia jej poziomu.

Dodatkowo prowadzimy szkolenia z ekologicznej jazdy, a raz do roku zbieramy się aby wspólnie w ramach warsztatów zidentyfikować problemy, a następnie wypracować możliwe kierunki przyszłego działania. Takie spotkania odbywają się też regularnie w poszczególnych regionach Polski. Duży nacisk przywiązujemy do uczciwego, rzetelnego, opartego na jasnych zasadach prowadzenia biznesu. Monitorujemy wszelkie odchylenia od zasad i natychmiast podejmujemy działania naprawcze. Dzielimy się dobrymi praktykami w tym obszarze z innymi firmami. W naszej grze „Fair Play”, której istotą jest promowanie postaw etycznych i prowadzenie działalności biznesowej w sposób uczciwy, wzięli udział wszyscy pracownicy spółki, dostawcy, a także studenci i przedsiębiorcy z innych firm.

Dzielimy się doświadczeniami również na szczeblach międzynarodowych – jako partner programu Caring for Climat, zainicjowanej przez United Nations Global Compact. Szczególną uwagę zwracamy również na budowanie etycznych i odpowiedzialnych postaw wśród naszych przyszłych pracowników - studentów i uczniów szkół licealnych, jednocześnie uważnie obserwując zmiany zachodzące w priorytetach młodych ludzi. Dla nich kluczowa jest pasja, ciekawa praca, różnorodność (brak rutyny) i zachowanie zdrowych proporcji między pracą i rozwojem osobistym, hobby, realizowanych w pozapracowym środowisku.

Dlatego też filozofia Lean i postawa współodpowiedzialności, w której kładzie się szczególny nacisk na szacunek dla ludzi ale również na ich rozwój, na aktywność w kszałtowaniu przyszłości stanowi podstawę naszego zrównoważonego rozwoju.

Janusz Górski
Prezes Zarządu Schenker Sp. z o.o.