Raport Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu 2013/2014
PL EN
Wersja dla niedowidzących

O firmie

Wchodzimy w skład międzynarodowej grupy DB Schenker, która jest częścią koncernu Deutsche Bahn AG. Grupa DB Schenker jest wiodącym dostawcą zintegrowanych usług logistycznych na świecie z roczną sprzedażą przekraczającą 20 miliardów Euro.

O DB Schenker Logistics

Pod marką DB Schenker działają dwie dywizje – Logistics i Rail. DB Schenker Logistics dostarcza firmom zintegrowane rozwiązania logistyczne. DB Schenker Rail zajmuje się towarowym transportem kolejowym. Do Grupy DB w Polsce należą także Arriva Polska, DB International.

Najważniejsze segmenty Deutsche Bahn

ZWIŃROZWIŃ

Grupa DB w Polsce

ZWIŃROZWIŃ

Pod marką DB Schenker działają w Polsce dwie dywizje – Logistics i Rail. DB Schenker Logistics dostarcza firmom zintegrowane rozwiązania logistyczne. DB Schenker Rail zajmuje się towarowym transportem kolejowym. Do Grupy DB w Polsce należą także Arriva Polska, DB International.

DB Schenker na świecie

ZWIŃROZWIŃ

Grupa DB Schenker zatrudnia ponad 90 tysięcy osób w 2000 lokalizacjach, w 130 krajach.

DB Schenker Logistics w Polsce

ZWIŃROZWIŃ

Nazwa prawna: Schenker Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy: 186.294.430 zł

Zatrudniamy ponad 1 900 pracowników. Na stałe współpracujemy z ok. 3 000 kurierów z firm transportowych – naszych najważniejszych dostawców. Kurierzy reprezentują nas na co dzień u klientów, dostarczając przesyłki. Biuro Zarządu firmy mieści się w Warszawie, przy ulicy J.K. Ordona 2a.

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania logistyczne:
lądowe (drogowe, kolejowe, intermodalne), oceaniczne, lotnicze, logistykę magazynową

Swoje usługi kierujemy do biznesu. Zarządzamy globalnymi łańcuchami dostaw dla producentów, eksporterów i importerów wiodących marek. Prowadzimy dedykowane projekty dla firm z różnych branż, np. elektronicznej, AGD, Automotive, maszynowej, FMCG, chemicznej.

Posiadamy najbardziej rozbudowaną sieć logistyczną w Polsce. Dysponujemy 17 oddziałami z terminalami cross-dockingowymi (przeładunkowymi). Terminale łączą codzienne, regularne linie samochodowe. Ponadto nasi klienci obsługiwani są przez 11 magazynów logistycznych, biura frachtu lotniczego, oceanicznego, kolejowego, oraz 13 agencji celnych. Dzięki temu towary klientów szybko trafiają na sklepowe półki i linie produkcyjne.

Sieć logistyczna w Polsce jest zintegrowana z globalną siecią DB Schenker, co umożliwia polskim firmom światową wymianę towarów. W ten sposób wspieramy przewagę konkurencyjną i realizację ekonomicznych i ekologicznych celów naszych klientów z różnych branż.

Więcej informacji na: http://www.logistics.dbschenker.pl

Spółki zależne DB Schenker Logistics

ZWIŃROZWIŃ

Schenker Sp. z o.o. posiadał spółki zależne, w których miał po 100% udziałów: Scanspol sp. z o.o. i DB Polska Acquisition sp. z o.o. Obecnie obie spółki zostały przejęte: DB Polska Acquisition sp. z o.o w dniu 15.03.2013 r., a Scanspol sp. z o.o. 28.01.2015 r.

Wyniki finansowe

ZWIŃROZWIŃ
Tabela 1. Wyniki finansowe DB Schenker Logistics w Polsce
Lata Przychody netto ze sprzedaży Zysk brutto Przekazane darowizny na organizacje pozarządowe
2013 1313 mln zł 73 mln zł 39,2 tys. zł
2014 1428 mln zł 57 mln zł 10,6 tys. zł
Tabela 2. Wyniki finansowe w Grupie DB
Lata Przychody
Grupy DB
Przychody
Grupy DB Schenker
Przychody
Grupy DB Schenker Logistics
2013 39,1 mld eur 24,1 mld eur 14,8 mld eur
2014 39,7 mld eur 24,6 mld eur 14,9 mld eur

Zasada Ostrożności

ZWIŃROZWIŃ

Zgodnie z zasadą ostrożności DB Schenker Logistics analizuje wszystkie znane zdarzenia, które mogą mieć negatywny wpływ na wynik finansowy. W tym celu dokonywana jest wycena głównego aktywa jakim są należności pod kątem prawdopodobieństwa niewypłacalności kontrahentów. W odniesieniu do pasywów tworzone są rezerwy na zdarzenia, które mogą skutkować wysokim prawdopodobieństwem strat, np. zdarzenia wypadkowe w transporcie.

Organizacje i stowarzyszenia

ZWIŃROZWIŃ

Budujemy partnerskie relacje z instytucjami i organizacjami.