Raport Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu 2013/2014
PL EN
Wersja dla niedowidzących

O firmie

Wchodzimy w skład międzynarodowej grupy DB Schenker, która jest częścią koncernu Deutsche Bahn AG. Grupa DB Schenker jest wiodącym dostawcą zintegrowanych usług logistycznych na świecie z roczną sprzedażą przekraczającą 20 miliardów Euro.

System zarządzania

Prowadzimy nasz biznes w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju. Budujemy kulturę Lean, która wspiera ciągłe doskonalenie i kształtowanie postawy współodpowiedzialności w łańcuchu dostaw.

Model Zarządzania

ZWIŃROZWIŃ

Działamy według modelu EFQM (Europejska Fundacja Zarządzania Jakością). Podstawą efektywnego zarządzania są dla nas dobre relacje z interesariuszami: pracownikami, klientami, dostawcami i innymi partnerami, uwzględniające ich oczekiwania. Dlatego też rozwijamy w naszej organizacji wartości takie jak praca zespołowa, innowacyjność, wzajemne zaufanie i współodpowiedzialność.

Korzyści stosowania Modelu EFQM:

  • identyfikacja mocnych stron oraz obszarów do poprawy,
  • zapewnienie skutecznej realizacji strategii organizacji,
  • usystematyzowanie, ukierunkowanie i zapewnienie efektywności procesu doskonalenia,
  • poprawa osiąganych wyników,
  • wzrost inicjatywy i kreatywności pracowników,
  • możliwość porównania z najlepszymi w Europie.

Kultura Lean

ZWIŃROZWIŃ

Jednym z kluczowych wyzwań w dzisiejszym biznesie jest poprawa efektywności podejmowanych działań. Naszą odpowiedzią na to wyzwanie jest budowanie kultury Lean – czyli zaangażowanie wszystkich pracowników i partnerów biznesowych w proces ciągłego doskonalenia.

Walczymy z marnotrawstwami

Chcemy, aby nasza praca dodawała jak najwięcej wartości klientom. Esencją i celem kultury Lean, którą budujemy jest eliminacja marnotrawstwa. Marnotrawstwem jest każda działalność, która pochłania czas i zasoby, i nie dodaje wartości. Do podstawowych źródeł marnotrawstwa zaliczamy straty takie jak:

Nadprodukcja
Produkowanie szybcieji więcej niż potrzeba
Zbędny ruch
Ruch pracowników nie przyczyniający się do dodawania wartości w procesie
Nadmierne przetwarzanie
Nieadekwatne technologie lub procesy
Oczekiwanie
Czekanie na zakończenie danej czynności aby przejść do kolejnego działania
Zbędny transport
Niepotrzebny oraz zbyt złożony przepływ
Błędy
Niedoskonałość procesu powodująca zbędne działania np. wystawienie faktur korygujących
Niewykorzystany potencjał ludzki
Pracownicy o zbyt wąskim zakresie obowiązków, ograniczona odpowiedzialność
Obwinianie
Poszukiwanie winnego błędów zamiast koncentracji na rozwiązani uproblemu
Dbamy o bezpieczeństwo i dobrą organizację pracy
Jednym z narzędzi wspierających kulturę Lean, które zastosowaliśmy w naszej organizacji jest system Bezpieczeństwo i 5S. Jest to zbiór prostych zasad, które usprawniają organizację pracy. Skrót 5S pochodzi od pięciu japońskich słów:

1. SEIRI (SELEKCJA)

identyfikacja i usunięcie wszystkich przedmiotów, które są zbędne w miejscu pracy

2. SEITON (SYSTEMATYZACJA)

miejsce dla wszystkiego i wszystko na swoim miejscu

3. SEISO (SPRZĄTANIE)

codzienne sprzątanie, ważnym celem tego kroku jest także wyeliminowanie przyczyn źródłowych pojawiania się zanieczyszczeń w miejscu pracy

4. SEIKETSU (STANDARYZACJA)

udokumentowanie i ustandaryzowanie wszystkich rozwiązań i praktyk wypracowanych w czasie pierwszych trzech kroków

5. SHITSUKE (SAMODYSCYPLINA)

wszystkie działania wspierające utrzymanie pierwszych czterech "S", w tym zwłaszcza audyty

Rezultatem zastosowania zasad 5S jest poprawa bezpieczeństwa w środowisku pracy, efektywności, zmniejszanie marnotrawstwa, zapobieganie powstawaniu błędów.