Raport Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu 2013/2014
PL EN
Wersja dla niedowidzących

O raporcie

Treść raportu za lata 2013 – 2014 obejmuje istotne aspekty raportowania dla spółki DB Schenker Logistics w Polsce, nazwa prawna: Schenker Sp. z o.o. (okres od 1.01.2013 do 31.12.2014). Raport po raz pierwszy został przygotowany według najnowszej wersji wytycznych raportowania Global Reporting Initiative GRI G4 na poziomie aplikacji „Core”.

Założenia raportu

Standard wymaga przeprowadzenia procesu analizy i doboru treści raportu, do którego firma podeszła z najwyższą starannością. Obejmował on kilka etapów:

 1. Sesję feedbackową dla pracowników, w której wyrazili oni swoją opinię dot. raportu.
 2. Wywiady z interesariuszami, które pozwoliły zidentyfikować ich potrzeby oraz poznać ich rekomendacje i opinie.
 3. Analizę dokumentów, priorytetów strategicznych firmy, badań i materiałów wewnętrznych.

Dzięki tym trzem etapom wyłoniono szereg aspektów raportowania, które następnie zostały poddane priorytetyzacji przez kadrę zarządzającą, pod kątem dwóch kryteriów: reputacji firmy i jej strategii. Rezultatem powyższego procesu jest poniższa matryca raportowania zrównoważonego rozwoju. Istotne aspekty ujęte w matrycy zostały opisane w raporcie.

Lista aspektów raportowania:
 • 1Jakość komunikacji z klientami i kanały komunikacji
 • 2Promowanie praktyk z zakresu odpowiedzialnego biznesu na rynku
 • 3Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • 4Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • 5Etyka w łańcuchu dostaw
   
 • 6Poziom satysfakcji pracowników i kurierów
 • 7Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kurierów i szkolenia przewoźników
 • 8Zarządzanie kwestiami etyki biznesu i compliance
 • 9Wachlarz oferowanych usług, w tym usługi dodatkowe i innowacyjne
 • 10Jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług
 • 11Ograniczenie oddziaływania na środowisko (np. zielone terminale)
 • 12Zasady doboru i współpracy z podwykonawcami (przewoźnicy, kurierzy)
 • 26Ograniczanie emicja CO2 (flota transportowa)

Wszystkie aspekty raportowania ocenione jako najbardziej istotne, mają wpływ zarówno na wewnętrzne funkcjonowanie firmy jak i na jej otoczenie.

Raportowanie społeczne –
jak wpływamy na naszych interesariuszy.

Dodatkowwe informacje:

 1. W raportowanym okresie nie nastąpiły znaczące zmiany dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności firmy.
 2. W poprzednich raportach społecznych DB Schenker Logistics nie były wprowadzane korekty dot. aspektów takich jak fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru.
 3. Przyjęliśmy dwuletni cykl raportowania społecznego. Poprzedni raport za lata 2011-2012 został opublikowany w sierpniu 2013 roku.
 4. DB Schenker nie posiada udziałów kapitałowych w innych jednostkach gospodarczych i w związku z tym nie sporządza skonsolidowanego finansowego.