Raport Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu 2013/2014
PL EN
Wersja dla niedowidzących

Oceń raport

Raport jest też naszą formą dialogu z interesariuszami. Zapraszamy do ocenienia go pod względem poruszanych zagadnień i funkcjonalności. Wystarczy wypełnić krótka ankietę. To pozwoli nam w przyszłości dostosować treść i formę publikacji do oczekiwań użytkowników. Dziękujemy za poświęcony czas!
1. Jaka jest w skali od 1 do 10 Twoja ogólna ocena Raportu Społecznego Schenker Sp. z o.o.?
(1 – źle, 10 – bardzo dobrze)
2. Jak oceniasz działania, które zostały podjęte przez firmę Schenker Sp. z o.o. w obszarze zrównoważonego rozwoju?
(1 – źle, 10 – bardzo dobrze)
3. Na ile odpowiada Ci internetowa forma Raportu?
(1 – w ogóle nie odpowiada, 10 – całkowicie odpowiada)
4. Czy dotychczas spotkałaś/spotkałeś się z działaniami społecznymi Schenker Sp. z o.o. ?
5. Do której z grup interesariuszy Schenker Sp. z o.o. przynależysz?