Raport Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu 2013/2014
PL EN
Wersja dla niedowidzących

Środowisko

Efektywne wykorzystanie zasobów, właściwa gospodarka odpadami oraz efektywność energetyczna budynków biurowych i terminali wspierają nasze cele w dążeniu do redukcji emisji CO2 i zanieczyszczeń, które mają negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Eko-usługi

Troska o środowisko jest celem wpisanym w strategię DB Schenker Logistics.

Usługi

ZWIŃROZWIŃ
Oferujemy klientom pakiet usług z wykorzystaniem kolei,
a także możliwości łączenia różnych rodzajów transportu pod kątem efektywności kosztowej i ekologicznej.

Promujemy nasze rozwiązania kolejowe i intermodalne, w naszej ofercie klienci znajdą:

  • transport intermodalny z wykorzystaniem naczep wymiennych,
  • transport intermodalny w kontenerach,
  • transport multimodalny (wagony prywatne oraz kolejowe, RII, RIII),
  • transport kolejowy (dedykowane składy całopociągowe, grupy wagonowe, pojedyncze wagony, przesyłki specjalne i ponadnormatywne).

Optymalizacja procesów operacyjnych

ZWIŃROZWIŃ

Ochronę środowiska wspieramy poprzez łączenie przesyłek od różnych producentów w jednym środku transportu. Dbamy o maksymalne wypełnienie pojazdów. Mierzymy stopień wykorzystania powierzchni ładunkowej.

Dzięki temu dostarczamy towary np. na sklepowe półki czy linie produkcyjne, ograniczając liczbę wyjeżdżających samochodów. Pozwala to na zmniejszenie zużycia paliwa i redukcję emisji CO2, a także przekłada się na stan bezpieczeństwa na naszych drogach.

Ekonomiczna i bezpieczna jazda

ZWIŃROZWIŃ

Od 2009 roku organizujemy dla współpracujących z nami kurierów szkolenia z bezpiecznej i ekonomicznej jazdy. Do końca 2014 przeszkoliliśmy 4000 kurierów.

1,2 mln litrów paliwa mniej
zużyli kurierzy w ciągu ostatnich pięciu lat, dzięki szkoleniom z ekonomicznej i bezpiecznej jazdy, co oznacza redukcję emisji CO2 o 3200 ton.

Więcej szczegółów w rozdziałach: Transport, Terminale i magazyny

E- serwisy

ZWIŃROZWIŃ

Oferujemy naszym klientom kompletny proces obsługi wspomagany przez e-serwisy, czyli zestaw narzędzi online. Dzięki temu przyspieszamy proces i zmniejszamy zużycie papieru.

Kompletny proces obsługi wspomagany przez e-serwisy:

E-booking
1Zlecenie
Tracking
2Monitorowanie drogi przesyłki
E-faktura
3Fakturowanie
KPI Performance
4Raporty

Ponadto wspieramy naszych klientów w ich polityce środowiskowej oferując im narzędzia takie jak: e-faktura, Eko-kalkulator i Raport emisji.

W roku 2013 rozpoczęliśmy wdrażanie e-faktury.

Wykres 9. Wykorzystanie e-faktury przez klientów

Ekokalkulator pomaga w wyborze korzystniejszego rozwiązania transportowego pod kątem środowiskowym.
Raporty emisji udostępniają informacje na temat emisji CO2 i innych spalin podczas transportu przesyłek klienta.

Wymiana informacji z przewoźnikami

ZWIŃROZWIŃ
DB Schenker Logistics zarządza przewoźnikami za pomocą dwóch aplikacji:
SCA- Schenker Carrier Application oraz SCN - wewnętrzna giełda transportowa połączona z 6 giełdami zewnętrznymi.

Z perspektywy środowiskowej narzędzia te przynoszą korzyści takie jak:

  • ograniczenie przesyłania, w tym drukowania dokumentacji we współpracy z przewoźnikami,
  • wymiana informacji w ramach grupy DB Schenker Logistics celem redukcji pustych przebiegów, czyli lepszego wykorzystania zasobów