Raport Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu 2013/2014
PL EN
Wersja dla niedowidzących

Środowisko

Efektywne wykorzystanie zasobów, właściwa gospodarka odpadami oraz efektywność energetyczna budynków biurowych i terminali wspierają nasze cele w dążeniu do redukcji emisji CO2 i zanieczyszczeń, które mają negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Terminale i magazyny

DB Schenker Logistics świadczy usługi logistyczne w oparciu o 17 terminali przeładunkowych w pobliżu największych miast na terenie całej Polski. Terminale integruje ze sobą sieć regularnych, codziennych połączeń samochodowych. Dzięki temu towary naszych klientów szybko trafiają na sklepowe półki i linie produkcyjne. Dodatkowo prowadzimy dedykowane projekty logistyczne w 11 magazynach logistycznych.

DB Schenker Logistics – Eko operator logistyczny

ZWIŃROZWIŃ
Jesienią otworzyliśmy najbardziej ekologiczny terminal logistyczny w Polsce dla Oddziału Białystok.
Terminal pomyślnie przeszedł proces weryfikacji pod kątem środowiskowym i komfortu użytkowania. W efekcie uzyskał międzynarodowy certyfikat BREEAM przyznawany budynkom przyjaznym środowisku. Jest to pierwszy w Polsce terminal cross-dockingowy z takim certyfikatem.

Zużycie energii i emisja CO2 w budynkach

ZWIŃROZWIŃ

Monitorowanie poziomu zużycia surowców i mediów stanowi nieodłączny element naszego systemu zarządzania środowiskowego. Dzięki odpowiednim narzędziom (system TORCH) gromadzimy i monitorujemy dane w wymiarze globalnym jak i na poziomie konkretnej lokalizacji.

Poprzez analizę Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPI), wbudowanych w system TORCH, mamy możliwość oceny efektywności energetycznej budynków na podstawie osiągniętego poziomu emisji CO2 w danym okresie.

Stale dążymy do redukcji zużycia surowców i mediów mając na względzie nie tylko aspekt ekonomiczny, ale przede wszystkim zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Corocznie ustalany jest cel redukcji zużycia surowców i mediów na poziomie 5%. Zachęcamy pracowników do innowacyjności także w tym obszarze. W specjalnym programie promującym innowacyjność wyodrębniliśmy kategorię dot. Eko – KAIZENÓW.

Stale dążymy do minimalizacji emisji dwutlenku węgla w naszych obiektach.

Ogólny trend zużycia energii w firmie jest malejący. Należy jednak zwrócić uwagę na proces stopniowego wycofywania gazowych wózków widłowych i zastępowania ich wózkami elektrycznymi. Są one bezpieczniejsze dla pracowników jednak trzeba mieć na uwadze ryzyko wzrostu zużycia energii elektrycznej. Wiąże się to również ze wzrostem zużycia wody niezbędnej do chłodzenia akumulatorowni.

Jak oszczędzamy surowce w naszych terminalach i magazynach logistycznych:

  • zakup kurtyn paskowych do bram załadunkowych, które zapobiegają odpływowi ciepła z terminali,
  • zmniejszenie ilości zużycia wypełniacza do pakowania przesyłek,
  • redukcja dokumentów papierowych, wprowadzanie rozwiązań on-line,
  • podzielenie magazynu na strefy oświetlenia - po zakończeniu pracy w danym obszarze (np. w danej strefie regałów) można w nim wyłączyć oświetlenie,
  • wymiana oświetlenia na ledowe,
  • montaż czujników ruchu.

W roku 2014 zużycie energii spadło o niecałe 9% w stosunku do roku poprzedniego.

Zużycie energii w latach:
Energia elektryczna (kWh)
2013
10 908 125,00 kWh
na 1 992 pracowników
(5 475,97 kWh zużycia na jednego pracownika)
2014
9 951 142,00 kWh
na 1 836 pracowników
(5 420,01 kWh zużycia na jednego pracownika)
Emisja CO2
w budynkach DB Schenker Logistics:
CO2
18 149 ton
w 2013 roku
13 200 ton
w 2014 roku

Informacja dot. emisji CO2 w transporcie dostępna w Sekcji Transport

Green IT

ZWIŃROZWIŃ
Wdrożyliśmy nowe rozwiązanie z zakresu Green IT
dotyczące systemu klimatyzacji w Centrum Przetwarzania Danych oraz systemu wirtualizacji serwerów. Pozwala to na oszczędność kosztów i minimalizację zużycia energii.

W naszej firmie zdecydowaliśmy się na zastosowanie agregatów wody lodowej jako źródła chłodu instalacji klimatyzacji precyzyjnej. Dzięki temu możemy optymalizować zużycie energii układu, przez zastosowanie zjawiska free-coolingu (do transportowania chłodu wykorzystywane są tylko pompy, z pominięciem sprężarek). Zapewnia to oszczędność energii na poziomie ponad 30%.

Architektura współczesnych serwerów sprawia, że można na nich uruchamiać tylko jeden system operacyjny w danym momencie. Dzięki wirtualizacji ograniczenie to zostaje wyeliminowane. W efekcie na jednym serwerze może być uruchomionych wiele systemów operacyjnych.

Wirtualizacja serwerów uwalnia, więc dodatkowy potencjał wydajności serwerów zapewniając:

  • o 80% wyższy stopień wykorzystania zasobów serwera,
  • o 50% niższe koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne.