Raport Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu 2013/2014
PL EN
Wersja dla niedowidzących

Środowisko

Efektywne wykorzystanie zasobów, właściwa gospodarka odpadami oraz efektywność energetyczna budynków biurowych i terminali wspierają nasze cele w dążeniu do redukcji emisji CO2 i zanieczyszczeń, które mają negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Transport

W dzisiejszej gospodarce transport jest niezbędny w realizacji usług logistycznych, ale nierozerwalnie wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska. Aby ograniczyć ten szkodliwy wpływ, DB Schenker Logistics od wielu lat podejmuje inicjatywy integrujące politykę transportową z ekologiczną. Troska o środowisko naturalne jest częścią naszej społecznej odpowiedzialności i naszym celem strategicznym.

Monitoring emisji

ZWIŃROZWIŃ

Mierzymy emisję CO2 i innych szkodliwych substancji emitowanych przez flotę transportową naszych przewoźników.

Zgodnie z koncernową strategią, postawiliśmy sobie za cel redukcję CO2 o 20 % do 2020 roku.

Tabela 8. Transport na terenie Polski w 2013 i 2014 roku realizowany przez przewoźników DB Schenker Logistics
Rok Liczba przesyłek Waga brutto (tony) Zużycie energii (kWh) Zużycie paliwa (litry) CO2 (tony) Węglowodory (kg) Tlenek azotu (kg) Pyły (kg) Dwutlenek siarki (kg)
2013 8050068 2739123 368356567 33722141 86670 272858 618721 71667 122
2014 8604585 2965499 489071008 39924143 99036 310642 719768 24884 172
Wykres 4. Emisja dwutlenku węgla w tonach w transporcie krajowym – 2013 i 2014 realizowanym przez przewoźników DB Schenker Logistics

Tabela 9.Transport międzynarodowy realizowany przez przewoźników DB Schenker Logistics (import, eksport), pomiędzy Polską i pozostałymi krajami europejskimi
Rok Liczba przesyłek Waga brutto (tony) Zużycie energii (kWh) Zużycie paliwa (litry) CO2 (tony) Węglowodory (kg) Tlenek azotu (kg) Pyły (kg) Dwutlenek siarki (kg)
2013 913721 1644481 860488281 79077350 204815 325410 998331 215244 103322
2014 1061470 1593489 918041371 74939546 188061 300049 931757 51743 111720
Wykres 5. Emisja dwutlenku węgla w tonach w transporcie międzynarodowym realizowanym przez przewoźników DB Schenker Logistics (import, eksport), pomiędzy Polską i pozostałymi krajami europejskimi

Jak redukujemy nasz negatywny wpływ na środowisko

ZWIŃROZWIŃ
Do floty naszych przewoźników wprowadzane są pojazdy, które coraz bardziej odpowiadają wygórowanym normom ekologicznym (euro5, euro6).
Ochronie środowiska służy też poprawa organizacji przewozów, zmniejszenie ilości pustych przebiegów i wdrażanie zaawansowanych rozwiązań logistycznych.

Zużycie paliwa

ZWIŃROZWIŃ

Monitorujemy zużycie paliwa w cyklach kwartalnych na każdy, aktywny pojazd w trzech kategoriach tonażowych: do 3,5 t ładowności, od 3,5 do 18 t, powyżej 18 ton.

Analiza zużycia paliwa w sieci DB Schenker (średnia ilość litrów / 100 km) w układzie kwartalnym:

Wykres 6. Średnie zużycie paliwa na 1 pojazd do 3,5 t

Wykres 7. Średnie zużycie paliwa na 1 pojazd do 3,5 - 18 t

Wykres 8. Średnie zużycie paliwa na 1 pojazd pow. 18 t

Ekonomiczna i bezpieczna jazda

ZWIŃROZWIŃ

Od 2008 roku organizujemy dla współpracujących z nami kurierów szkolenia z bezpiecznej i ekonomicznej jazdy. W latach 2013-2014 przeszkoliliśmy 1336 kurierów, a od startu programu szkoleń do czerwca 2015 roku – 4154. Największa grupa kurierów, którzy brali udział w szkoleniach z ekonomicznej i bezpiecznej jazdy to kierowcy ciągników z naczepami, czyli pojazdów powyżej 18t ładowności. W tej kategorii średnie zużycie paliwa spadło z 36,5 l/100 km w 2009 do 33,5 l/100 km w drugim kwartale 2015 r. Szczegóły w sekcji Zużycie paliwa.

Oprócz regularnych szkoleń dla kurierów
co roku organizujemy również Mistrzostwa z Bezpiecznej i Ekonomicznej Jazdy.